Leveringsbetingelser

Alle bestillinger kan hentes i vår kantine innen klokken 18 på den aktuelle dagen.
Dersom Kapers & Oliven skal levere kommer det ett kjøre tillegg på kr 250,- innen Oslo. Merk at det er egne betingelser for levering utenfor Oslo.

Faktura sendes samme dag som levering og har normalt betalingsfrist på 3 dager dersom ikke annet er avtalt.
Frist for avbestilling er 3 virkedager før det aktuelle arrangementet. Avbestilling etter utløpt frist og innen 1 virkedag før faktureres 50% av opprinnelig beløp. For avbestillinger senere en 1 virkedag faktureres hele beløpet uten mulighet for refusjon.

Vi leverer innen avtalt klokkeslett og dersom ikke annet er avtalt innen klokken 19 på arrangement dagen.
Vi leverer stort sett i engangsemballasje, men dersom kunden ønsker levering på fat må disse returneres til vår kantine i O.H.Bangsvei 70 på Høvik innen 3 virkedager.

Kontakt oss for mer informasjon